Og så takker formanden for en fantastisk indsats fra alle