Nå - nå, vi kommer da alle tre helt ud over scenekanten