Formand Erik Larsen

                                            Sekretær Michael Carlsson
                                      
                                  Kasserer Jørn Pors Jensen

                                  Bestyrelsesmedlemmer:

                                  Kjeld Sørensen

                                  Bent Ramsnæs

                                  Margit Johansen

                                  Ruth Fokdal                                  

                                  Jørgen Jensen

Del siden